shinee hello baby 

俞根 

最近在看閃尼的哈囉寶貝
俞根真的超可愛的>///<(泰民你也是!)
以下有雷請注意!!

 

 

 

 

akino 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()